Home

aizsargājamās dabas teritorijas, Aicinājums meža īpašniekiem izteikt savu viedokli saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās - Skrundas pilsētas pārvalde, Skaitām dabu - IZSTRĀDE