Home

20 darbinieka aizsardzība izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darba devēju prasījumu… - Latvijas Vēstnesis, Darba jurista jaunumi. Par darba dzīvi Latvijā un ārpus tās. +371 26335928, Edgars Timpa